Το Ιστορικό Αρχείο Ελίτ (ΙΑΕ) αποτελεί ένα πολυσύνθετο έργο που σκοπό έχει να αναδείξει μια μακροχρόνια έρευνα στον τομέα της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας, μέσα από προσωπικότητες όπου συνέβαλαν κομβικά στην πορεία της. Πρόκειται για μια προσπάθεια, ώστε να συγκεντρωθούν τα κυριότερα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής και πνευματικής γενικότερα ζωής και να τους αποδοθούν κάποια κοινά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την προσωπική αλλά και δημόσια ζωή τους και δράση. Η έρευνα καλύπτει προσωπικότητες που έζησαν και έδρασαν καθ’ όλη την σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, από το 1800 έως και μετά το 1974.

Στόχος του αρχείου είναι να παρουσιάσει τη μελέτη αυτή στο κοινό, αλλά και να την τεκμηριώσει, να οργανώσει τον όγκο τον δεδομένων καθώς και να παράγει πληροφορία - γνώση. Ο κυρίως όγκος των δεδομένων αποτελείται από περίπου 12.200 ονόματα προσωπικοτήτων της Ελληνικής σύγχρονης ιστορίας, όπως για παράδειγμα ο πολιτικός Ευάγγελος Αβέρωφ-Τοσίτσας, η ποιήτρια Ήβη Κούγια-Σκανδαλάκη ή αλλιώς Μελλισάνθη, ο Κλάρας Χαράλαμπος, αδελφός του Άρη Βελουχιώτη και η λογοτέχνης Σταυρού Τατιάνα.

Για κάθε έναν από αυτούς, εξετάζονται 43 διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα, το επίπεδο της παιδείας, η συγγραφική δραστηριότητα, η πολιτική τάση στην οποία ανήκαν, η περίοδος στην οποία έδρασαν κ.ά. Έτσι διαμορφώνεται μια πρώτη ματιά, στο πέρασμα του χρόνου, της συμβολής του καθενός σε διαφορετικά πεδία της ανθρώπινης ζωής, όπως και μια γενικότερη συγκριτική και ποσοτική αντίληψη της δραστηριότητας των πιο επιφανών προσωπικοτήτων ανά χρονολογική περίοδο όπως και ανά θεματική κατηγορία.

H διεκπεραίωση του έργου, ολοκληρώθηκε με τη χρήση τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού για την οργάνωση και την περιγραφή, καθώς και εφαρμογές του διαδικτύου για την αποθήκευση και την ευρετηρίαση της πληροφορίας. Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών, με αντικείμενο την Πολιτιστική κληρονομιά και Νέες τεχνολογίες, του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου πανεπιστημίου, με την υποστήριξη της υπηρεσίας Webdexproductions.


Για περισσότερες πληροφορίες, ενδεχόμενο συνεργασίας ή ό,τι άλλο χρειαστεί, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την διαχειριστική ομάδα του αρχείου.