Σχετικά ΙΑΕ

Τα δεδομένα που συνθέτουν τον κατάλογο της Ελίτ αριθμούν περίπου 12.00 εγγραφές. Για κάθε μια από αυτές εξετάζονται τα παρακάτω γνωρίσματα.

 • CODE_NO
 • SURNAME
 • FIRST_NAME
 • ΠΗΓΕΣ ΗΛΙΟΥ
 • ΠΗΓΕΣ Δ
 • ΠΗΓΕΣ Ε
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ
 • ΦΥΛΟ
 • ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
 • ΕΤΟΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
 • ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 • ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
 • ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΗΓΡΕΣΙΑ
 • ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
 • ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
 • ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
 • ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
 • ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
 • ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
 • ΑΝΤΙ-ΗΓΕΣΙΑ
 • ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ(1)
 • ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ(2)
 • ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ(3)
 • ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ(4)
 • ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ(5)
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΑΣΗ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ(1)
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ(2)
 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (1800-1832)
 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (1833-1862)
 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (1863-1911)
 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (1912-1922)
 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (1923-1944)
 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (1945-1973)
 • ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (1974-)
 • ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ
 • ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΗΓΕΣΙΑ


 • Να επισημανθεί ότι τα παραπάνω πεδία δεν είναι υποχρεωτικό να είναι συμπληρωμένα σε όλες τις εγγραφές. Αποτελούν τις θεματικές κατηγορίες της θεωρίας των ελίτ και αποτυπώνουν τις ομοιότητες καθώς και τις διαφορές ανάμεσα στις προσωπικότητες. Με το ίδιο σκεπτικό κάποιες απο τις εγγραφές εμφανίζονται σε περισσότερες απο μια αναζητήσεις. Για παράδειγμα κάποιες απο τις προσωπικότητες συγκαταλέγονται στους καταλόγους και των τριών πηγών και συνεπώς εμφανίζονται και στις τρείς αντίστοιχες κατηγορίες (Ηλίου, Δρανδάκη, Εκδοτική). Ανάλογο παράδειγμα είναι αυτό της χρονολογικής κατηγοριοποίησης της δράσης των προσωπικοτήτων. Κάποιες από αυτές εμφανίζονται σαν εγγραφές σε τρείς ή ακόμα και σε τέσσερεις διαδοχικές περιόδους.  Επιστροφή στην κορυφή

  Copyright © IAE 2018