Σχετικά ΙΑΕ

Η μελέτη του φαινομένου της ηγεσίας, στα πλαίσια του ιστορίας του νεότερου ελληνικού κράτους, δηλαδή από το 1800 έως και μέσα της δεκαετίας του 1980, βασίζεται στις τρεις ακόλουθες πηγές, Εγκυκλοπαίδεια του «Ηλίου» έκδοση του 1975, Εγκυκλοπαίδεια του «Δρανδάκη» και Παγκόσμιο βιογραφικό λεξικό της Εκδοτικής Εταιρείας, του οποίου η έκδοση ολοκληρώθηκε το 1989.

Οι προσωπικότητες οι οποίες συναθροίζονται στις πηγές αυτές πλησιάζουν τις 12.200 και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για κάθε μια από αυτές αναφέρονται στο πλήρες ονοματεπώνυμο, έτος γεννήσεως και θανάτου, οικογενειακή προέλευση, καταγωγή, εκπαίδευση, τα είδη των επαγγελματικών ή και άλλων δραστηριοτήτων. Για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει συνάφεια και εάν υπάρχει ποια είναι αυτή, ανάμεσα στην ιστορική ελίτ και την εκάστοτε κοινωνικοπολιτική πραγματικότητας το χρονικό διάστημα της έρευνας διαιρέθηκε σε μικρότερες περιόδους ακολουθώντας την παραδοσιακή διαίρεση της ιστορίας, δηλαδή χρησιμοποιήθηκε σαν κριτήριο η μορφή του πολιτεύματος και ριζικών αλλαγών σε επίπεδο θεσμών. Η πρώτη περίοδος καλύπτει την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης μέχρι την έλευση του Όθωνα 1800-1832. Το μοναρχικό πολίτευμα του Όθωνα καλύπτει εξ’ ολοκλήρου την δεύτερη περίοδο 1833-1862. Η τρίτη περίοδος είναι αυτή του δημοκρατικού συντάγματος από το 1864 μέχρι το 1911, η τέταρτη από το 1912-1922 της μικρασιατικής εκστρατείας, η πέμπτη περίοδος αυτή του μεσοπολέμου από το 1923-1944, η έκτη από το 1945-1973 καλύπτει τα γεγονότα του Β’ παγκοσμίου και η έβδομη η τελευταία της μεταπολίτευσης από το 1974 και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’80.

Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι έγινε μια προσπάθεια αξιολόγησης της δύναμης και της επιρροής που ασκήθηκε από τις προσωπικότητες αυτές, με την χρήση μιας κλίμακας τεσσάρων βαθμίδων. Οι κατηγορίες διαμορφώθηκαν ως εξής, Ύψιστη ελίτ, Ανωτάτη ελίτ, Ανωτέρα ελίτ και Μέση ελίτ.
Στην πρώτη κατηγορία μπήκαν προσωπικότητες κάθε κατηγορίας ηγεσίας, που έπαιξαν σημαντικό ρόλο γενικότερα στην διαμόρφωση της ζωής γενικότερα. Η κατηγορίας αυτή έχει τον τίτλο «ηγέτες» ή «leaders» στα Αγγλικά προκειμένου να τονισθεί η μοναδικότητα της συμβολής τους. Στη δεύτερη κατηγορία αυτή της ανωτάτης ελίτ, εντάχθηκαν μικρότερης δύναμης προσωπικότητες, με κριτήριο την κατοχή ανώτατης θέσης στην πολιτική, διοικητική ιεραρχία. Η τρίτη και η τέταρτη κατηγορία απαρτίζονται από προσωπικότητες ακόμα μικρότερης κοινωνικό πολιτικής επιρροής. Γενικότερα, τα κριτήρια για την παραπάνω διάκριση ήταν η ιστορικά διαπιστωμένη συμβολή τους στην ελληνική ζωή, η κατοχή αξιώματος αλλά και ο χρόνος παραμονής σε σημαντική θέση.

Επιστροφή στην κορυφή

Copyright © IAE 2018