Το Ιστορικό Αρχείο Ελίτ (ΙΑΕ) έχει σκοπό να αναδείξει μια μακροχρόνια έρευνα στον τομέα της σύγχρονης ιστορίας της Ελλάδας, μέσα από τις προσωπικότητες που συνέβαλαν κομβικά στην πορεία της. Πρόκειται για μια προσπάθεια, ώστε να συγκεντρωθούν τα κυριότερα πρόσωπα της πολιτικής σκηνής και πνευματικής γενικότερα ζωής και να τους αποδοθούν κάποια κοινά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την προσωπική αλλά και δημόσια ζωή τους και δράση. Η έρευνα καλύπτει προσωπικότητες που έζησαν και έδρασαν καθ’ όλη την σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, από το 1800 έως το 1989. Η έρευνα εκπονήθηκε από την κα. Νίκη Τουρναβίτη-Καλτσόγια, ομότιμη καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ακόμα, στόχος του αρχείου είναι να οργανώσει των όγκο των δεδομένων της έρευνας αλλά και να την τεκμηριώσει. Το αρχείο περιλαμβάνει 12.181 ονόματα προσωπικοτήτων της Ελληνικής σύγχρονης ιστορίας, όπως για παράδειγμα ο Ευάγγελος Αβέρωφ-Τοσίτσας και η Χριστίνα Ωνάση.

Για κάθε μία από αυτές, εξετάζονται 43 διαφορετικά χαρακτηριστικά, το επίπεδο της παιδείας, η συγγραφική δραστηριότητα, η πολιτική τάση στην οποία ανήκαν, η περίοδος στην οποία έδρασαν κ.ά. Έτσι στο πέρασμα του χρόνου, διαμορφώνεται μια εικόνα της συμβολής του καθενός σε διαφορετικά πεδία της ανθρώπινης ζωής.

H διεκπεραίωση του έργου, ολοκληρώθηκε με τη χρήση τεχνολογιών και εφαρμογών του παγκόσμιου ιστού, για την οργάνωση, περιγραφή, αποθήκευση και ευρετηρίαση της πληροφορίας. Το ΙΑΕ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας ΠΜΣ "Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες", του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου πανεπιστημίου.


Για περισσότερες πληροφορίες, ή ότιδήποτε άλλο χρειαστεί, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την διαχειριστική ομάδα του αρχείου ή με την υπηρεσία Webdexproductions.